Kolejiště H0 390×310 cm – Dokončení rámů, rozměření zhlaví

Další dva rámy byly dokončeny. Poté byly ve všech rámech vyvrtány další otvory pro vodiče a rámy osazeny hřbety kroužkové vazby pro vedení kabelů a drátů. Poté byly všechny 4 rámy zkusmo položeny na zem, staženy svorkami a do rámu byly vyvrtány otvory pro šrouby ke smontování rámů do jednoho celku. Zároveň byly provratány sondážní otvory pro usazení středících trnů.

Na pravý přední rám byla osazena základní deska z dřevotřísky a na ni přenesen plán kolejiště pomocí laserového plotru.

 Tato metoda je velice přesná a připraví se tím výborný přehled o umístění výhybek a kolejí.

Po rozměření byl vyřezán otvor pro točnu a točna byla doplněna o potřebné koleje.

Pak přišlo na řadu vyřezání dostatečného množství podkladových korků. Korek je seříznut dle normy NEM, tzn. jeho tloušťka je 5 mm a šířka poloviny podloží je u základny 20 mm a u pražců 17 mm.

Stihl jsem také vyříznout a nalepit korek pro točnu a poté nalepit několik prvních korkových podloží.

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář