Kolejiště N 300 x 100 cm – Nový projekt

Dalším projektem, který se chystám realizovat, ale který není určen na míru pro zákazníka, nýbrž k případnému prodeji zájemci jako hotový konečný výrobek, bude kolejiště v měřítku N o rozměrech 300 x 100 cm.

Námětem kolejiště je hlavní dvojkolejná trať s jednou vedlejší jednokolejnou tratí. Dominantou kolejiště bude větší stanice o 5 kolejích a 3 kusých kolejích s možností rozšíření o depo. Definitivní rozhodnutí zatím nepadlo a námět je otevřený. Ze stanice pak povede jednokolejná trať, která se bude linout kopcovitou krajinou. Na této trati bude 1 zastávka, 1 tunel a 2 mosty a bude zakončena malou koncovou stanicí se 3 kolejemi.

Součástí kolejiště bude skryté nádraží o 8 kolejích, do kterého povede dvojkolejná trať, a to takovým způsobem, že oba směry dvoukolejné trati budou zaústěny do stejného skrytého nádraží. Požadavkem bylo, aby všechny koleje v hlavní stanici i ve skrytém nádraží měly minimální délku 100 cm pro provoz i delších souprav. Pouze koncová stanice na vedlejší trati bude určena spíše pro motorové vozy, aby nemuselo docházet ke složité manipulaci a objíždění souprav. Dalším požadavkem byl minimální poloměr oblouků ve viditelných částech u dvojkolejné trati 500 mm a u jednokolejné 250 mm. Tím se eliminovalo nepřirozené zvětšování se vzdálenosti kolejí u dvojkolejné trati v obloucích s menším poloměrem.

Celé kolejiště bude zasazeno do VI. epochy, tedy do současnosti, aby na něm mohla být provozována široká škála modelů.

Kolejiště bude plně digitalizované a ovládáno bude řízeno prostřednictvím počítače nebo tabletu. Hlavní i vedlejší trať bude zabezpečena autoblokem a veškerá návěstidla by měla odpovídat rychlostní návěstní soustavě ČD. Kolejiště bude umožňovat současnou jízdu přibližně 5-6 souprav. Těch ale bude moci být na kolejišti provozováno třeba i 12.

Zda bude dvojkolejná trať včetně hlavní stanice elektrifikována, je zatím předmětem úvah.

U hlavní stanice by měla být malá vesnička a u zastávky a koncové stanice pouze malé osady.

Zde jsou zatím návrhy kolejového plánu. Pro celé kolejiště bude použito kolejivo PECO streamline code 55. Všechny výhybky budou přestavovány motorickými přestavníky pro větší modelovost.

Viditelná část kolejiště:

A skrytá část kolejiště:

Aktuálně jsou objednávány jednotlivé komponenty a chystá se stavba rámu kolejiště.

Odhadovaná cena kolejiště pro prodej bude něco mezi 150 – 250 tisíci korun. Vše se uvidí podle finální složitosti.

 

 

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář