Kolejový plán:

Ukázka 3D vzhledu:

Mám připravený návrh rámu.

Mám připravený soubor pro laser pro vytýčení výdřevy:

Mám připravený soubor pro laser pro vytýčení korku:

Zákazník, který projekt nakonec z finančních důvodů odmítl, chtěl postavit kolejiště téměř hotové kromě stromů, keřů a domů.

 

Kalkulace ceny je následující:

Jednotlivé položky stavby:

 • Rám a nohy
  • Budou vyrobeny 2 rámy dle přiloženého plánku.
  • Rozměry rámu jsou sníženy o 6 mm z každé strany pro instalaci bočnic z 6 mm překližky.
  • Na rámy budou použity smrkové hoblované desky o rozměru 22 x 94 mm, z nichž bude vytvořen rošt o rozměru oka přibližně 50 x 50 cm.
  • Vnitřní desky budou opatřeny otvory o průměru 25 mm pro vedení vodičů a kabelů
  • Plán rámu je dodán v samostatné příloze.
  • Rám bude spojen vruty.
  • Jednotlivé rámy budou k sobě spojeny metrickými šrouby M8x60 s použitím velkých podložek a středících trnů.
  • Na jednotlivé rámy budou instalovány nohy vyrobené z dřevěného hranolu 80×80 mm.
  • Nohy nebudou opatřeny kolečky.
 • Výdřeva
  • Na základní desku a vedení tratí bude použita leštěná dřevotřísková deska DTD o tloušťce 16 mm
  • Výdřeva bude usazena na rám do patřičné výšky dle kolejového plánu.
 • Korkové lože
  • Pod všechny koleje bude vyroben a nalepen korek o tloušťce 3 mm pro tlumení hučení při průjezdu soupravy a pro vytvoření železničního svršku.
  • Okraje viditelných částí budou zakončeny zkosenou hranou.
 • Pokládka kolejí
  • Na celé kolejiště bude použito kolejivo Tillig.
  • Koleje budou položeny dle přiloženého kolejového plánu.
  • Koleje budou spojeny kovovými nebo plastovými spojkami. Kovové spojky budou proletovány pro spolehlivý elektrický kontakt.
  • Na místa dle předpisu D1 budou položeny námezníky – celkem 13 ks
 • Mosty a tunely
  • Na kolejišti bude umístěn 1 obloukový most:
   • TT · Brückenelement für Kurven · R = 310 mm · 30° RT1-30
  • Na kolejišti bude jeden tunel se dvěma tunelovými portály:
   • TT – Tunelový, jednokolejný portál / BUSCH 8840
 • Přestavníky
  • Pro výhybky budou použity a přesně namontovány přestavníky MTB MP1 – celkem 13 ks.
 • DCC
  • Řídící centrála Z21 bílá s WiFi reuterem
  • Výhybkové dekodéry pro přestavníky MP1
   • 13x – Výhybkový dekodér TRD1A2
   • Dekodéry budou naprogramovány na dané adresy a osazeny na přestavníky
  • Detektory zpětného ohlasu
   • nebudou instalovány – nejsou pro řízení tabletem potřeba
  • Dekodéry pro osvětlení
   • Budou naprogramovány a nainstalovány2 ks Dekodérů pro osvětlení – 16 výstupů – UL16-A03
 • Návěstidla
  • Světelná návěstidla AŽD 70 dle přiloženého seznamu budou naprogramována a osazena do kolejiště. Návěstidla se zasouvají do patice a je možné je při transportu snadno vyjmout.
   • 4 ks – TT240D – Vjezdové návěstidlo s dekodérem (Z,Č)
   • 4 ks – TT210D – Samostatná předvěst s dekodérem (Ž,Z)
   • 4 ks – TT250D – Odjezdové návěstidlo s dekodérem (Z,Č)
   • 8 ks – TT350D – Odjezdové návěstidlo s dekodérem (Z,Č,B)
   • 5 ks – TT235D – Seřazovací návěstidlo trpasličí s dekodérem (B,M)
 • Železniční přejezdy
  • Na kolejiště budou osazeny 2 zabezpečené železniční přejezdy bez závor.
  • K nim budou naprogramovány potřebné dekodéry se zvukem.
  • Přejezdy budou ovládány příkazem z tabletu.
 • Nástupiště
  • Betonová nástupiště vyrobená z překližky vhodné tloušťky a natřená na barvu betonu.
 • Štěrk
  • Veškeré viditelné koleje budou zaštěrkovány štěrkem dle výběru zákazníka.
 • Tvorba terénu
  • Základ pro terén bude vytvořen z tvrzeného polystyrenu a montážní pěny.
  • Na základ bude nanesena vrstva papírových ubrousků, která bude zpevněna lepidlem Herkules.
  • Veškerý terén bude plynule navazovat na výdřevu nebo na bočnice.
  • Vytvořený terén bude natřený hnědou barvou.
 • Silnice
  • Silnice budou vyrobeny z 6 mm topolové překližky.
  • Silnice budou natřeny speciální barvou v odstínu šedého asfaltu bez vodorovného značení.
 • Zatravnění
  • Na většinu terénu bude aplikována 1 vrstva statické trávy bez drnů.
 • Ovládací software
  • Ke kolejišti bude dodán software Z21 nastavený pro toto kolejiště.

Pokud není uvedeno jinak, dodavatel zajistí veškerý potřebný materiál.

Ceny jednotlivých etap (cena za materiál dle specifikace a za práci):

Položka

Celková cena

 
Stavba rámu a instalace nohou

9 551,- Kč

 
Výroba výdřevy

14 620,- Kč

 
Výroba a položení korkového lože

3 492,- Kč

 
Pokládka kolejí, instalace přestavníků, nalepení námezníků

36 585,- Kč

 
Usazení mostů a tunelových portálů

3 689,- Kč

 
Naprogramování a instalace návěstidel a přejezdů

17 625,- Kč

 
Kompletní elektroinstalace včetně centrály a dekodérů

26 417,- Kč

 
Štěrkování kolejí

4 590,- Kč

 
Tvorba terénu včetně bočnic, nástupišť a zatravnění

21 327,- Kč

 
Tvorba silnic

4 598,- Kč

 
Nastavení softwaru Z21

1 600,- Kč

 
Doprava na místo, instalace a zaškolení

7 300,- Kč

 
Cena celkem

151 394,- Kč

 

Předpokládaná délka stavby 3-5 měsíců.

Ceny se vztahují k cenové hladině v únoru 2024.