RocRail je ovládací software kolejiště, který používám pro řízení provozu na kolejišti. Jeho správné nastavení není snadnou záležitostí a strávíte mnoho času, než se vše naučíte. Mám k tomu na svém YouTube kanálu mnoho videí, ale může se stát, že i přesto vše nepochopíte nebo nejste tak počítačově zruční a rozhodnete se využít mých služeb a nechat si ode mne vše nastavit, aby vaše kolejiště fungovalo tak, jak si sám budete přát. O toto se mohu postarat a dodat vám kompletně nastavený RocRail přímo pro vaše kolejiště.

K tomu budu ale potřebovat mnoho informací (kolejový plán, adresy výhybek, návěstidel, lokomotiv, osvětlení, adresy zpětných ohlasů atd.). Nastavení RocRailu pak podle rozsáhlosti kolejiště a požadovaných funkcí (jako např. houkání lokomotiv apod.) může zabrat i několik hodin. Jakmile budu mít všechny potřebné informace k dispozici, předložím vám cenovou nabídku a vy se pak můžete sám rozhodnout, zda do toho půjdete nebo ne.