Kolejiště H0 272×118 cm – Dokončení kolejiště

Práce na kolejišti pokračovaly rychle. Nejprve jsem zasypal nástupiště asi 1 mm silnou vrstvou jemného štěrku a zakapal ho naředěným Herkulesem úplně stejně, jak se dělá štěrkování kolejí. Pak přišla na řadu silnice. Tu jsem vytvořil z 2 mm tlusté lepenky a silnici přilepil k …

Kolejiště H0 272×118 cm – Nástupiště, tvorba kopců

Ovládací panel byl dokončen a otestován. Vše funguje správně, tak jsem se mohl pustit do tvorby krajiny. Nejdříve byla styrodurem vyplněna díra v panelu. Poté byl styrodur zarovnán a zároveň byl vytvořen ze styroduru a montážní pěny základ pro kopec na levé straně a také …

Kolejiště H0 272×118 cm – Elektrika, ovládací pult

Tento týden jsem dělal elektriku. Na analogovém kolejišti je mnohem víc drátování než na digitálním. Navíc tím, že je kolejiště ze dvou dílů a třetí částí je vlastně ovládací panel, tak veškeré spoje musí jít přes konektory. A to je přesně důvod, proč se nerad …

Kolejiště H0 272×118 cm – Pokládka kolejí, ovládací pult

Práce na kolejišti běží dál. Tento týden jsem položil všechny koleje. A pak také vyměřil, vyvrtal a vyfrézoval otvory 15×15 mm pro sokly na návěstidla. Do otvorů pak byly vlepeny sokly. Další prací bylo vytvoření čelního desky ovládacího panelu. Ten jsem nakreslil v softwaru pro …

Kolejiště H0 – 272 x 118 cm – Nová zakázka

Získal jsem novou zakázku na stavbu jednoduchého kolejiště ve velikosti H0 se základní deskou o rozměrech 272 x 118 cm. Rám kolejiště bude rozdělen na 2 poloviny. Zákazník požaduje jednoduchý analogový provoz, tzn. na kolejišti se bude pohybovat vždy pouze jedna lokomotiva (souprava). K ovládání …