Kolejiště TT 200 x 100 cm – Osazení návěstidel a poslední úpravy a testy

Na závěr stavby mně čekalo osazení návěstidel. Zákazník si zvolil zjednodušenou návěstní soustavu, tzn. odjezd je do širé trati a vjezdová a odjezdová návěstidla nebudou zobrazovat sníženou rychlost do odbočky přes výhybky. Návěstidla jsou od pana Němečka a jsou řízena dekodéry PeLi. Je to tedy …

Kolejiště TT 200 x 100 cm – Štěrkování kolejí

Po dokončení elektroinstalace jsem celé kolejiště opět otočili do správné polohy a udělal prvních pár testovacích jízd, zda je vše zapojené tak, jak má. Zatím jen na ovladači Multimaus. Zárověň byla otestována správná funkce výhybek. Konečně jsem také mohl vyzkoušet pohyblivé výměnové těleso od pana …

Kolejiště TT 200 x 100 cm – Elektrika – drátuji

Od posledního článku jsem pokročil dále se stavbou kolejiště a věnoval se elektrickému zapojení. Nejdříve jsem osadil všechny digitální prvky – centrálu Z21, napájecí zdroje, 5pólovou zásuvku s vypínačem a WiFi reuter. Vše bylo potřeba připevnit k základní desce. Bohužel většina komponentů na to nebyla …

Kolejiště TT 200 x 100 cm – Dokončení kolejí

Pokládka kolejí je hotová. Všechny koleje s výjimkou kusých kolejí ve spodním nádraží jsou položeny. Chybělo už jen položit koleje na širou trať. A takto vypadá celé koleještě s položenými kolejemi. A protože koleje bylo potřeba otestovat, tak jsem je nejdříve projel vágony a poté …

Kolejiště TT 200 x 100 cm – Pokládka kolejí v nádražích

Další etapou stavby kolejiště byla pokládka kolejí. Začal jsem osazením všech zhlaví včetně motorických přestavníků a zapojení srdcovek. Dále byla položena kolej, která bude schovaná v tunelu. Je to z toho důvodu, že po připevnění desky s horním nádražím by byl špatný přístup k této …

Kolejiště TT 200 x 100 cm – Základní deska a výdřevy

Po dokončení rámu práce na kolejišti pokračovaly rozměřením a vyřezáním základní desky pro spodní nádraží a také základní desky horního nádraží spolu přilehlými tratěmi. Poté byly dokončeny výdřevy pod všechny ostatní tratě a připraveny vzpěry pod desku horního nádraží. Na závěr bylo nalepeno první korkové …

Kolejiště TT 200 x 100 cm – Nová zakázka

Získal jsem zakázku na stavbu jednoduchého kolejiště v měřítku TT o rozměru 200 x 100 cm. Požadavkem zákazníka je výroba rámu, osazení a zaštěrkování kolejí a veškerá elektroinstalace. Zbytek si zákazník dodělá sám. Se zákazníkem jsem si vyměnil několik e-mailů, abychom upřesnili návrh, který si …