Jak probíhá smlouva  a výroba?

Postup je trochu složitější, ale při takové výrobě je to nutnost:

 1. Nejdříve vyplňte tento dotazník, kde se budu rafinovaně položenými otázkami snažit zjistit, o jaké kolejiště máte zájem. Dotazník zde.
 2. Pokud máte vlastní geometrický plán udělaný ve WinTracku, vše bude jednodušší a vše se urychlí a můžeme skočit rovnou na bod 7. Pokud ho nemáte a budete chtít udělat plán ode mne, bude postup dle dalších bodů.
 3. Domluvíme se na hrubé představě, jak by mělo Vaše budoucí kolejiště vypadat.
 4. Sestavení geometrického plánu je časově velmi náročná záležitost a proto po Vás budu požadovat zálohu, jejíž výši Vám upřesním podle rozsahu a složitosti kolejiště.
 5. Po uhrazení této zálohy Vám sestavím geometrický návrh. Samozřejmostí je, že budeme debatovat a opravovat návrh dle Vašich požadavků.
 6. Finální geometrický plán kolejiště se stává Vaším majetkem, tzn. dostanete ode mě soubor pro WinTrack, 3D vizualizace, případně soubory pro velkoformátový tisk. Pak už záleží na Vás, zda si kolejiště necháte postavit ode mne, budete chtít jen nějaké dílčí práce nebo se rozhodnete kolejiště si postavit sám.
 7. Pokud odsouhlasíte nebo dodáte vlastní geometrický návrh, pak vypracuji kalkulaci, která bude obsahovat senzam prací, materiálu a ceny jednotlivých etap stavby (rám, výdřeva, korkové podloží, položení kolejí, elektroinstalace, štěrkování kolejí, tvorba terénu, nastavení softwaru, přeprava a instalace atd.).
 8. Po odsouhlasení i ceny vystavím smlouvu o dílo.
 9. Potud je vše nezávazné. Po podpisu smlouvy budu čekat na úhradu smluvní zálohy. Ta je nutná jako jistina toho, že si v půlce prací na kolejišti nerozmyslíte svůj záměr a mně zůstane rozpracované kolejiště. Tuto zálohu budu chtít uhradit ihned, a to i v případě, že do zahájení stavby bude hodně času. Je to z toho důvodu, že i když budu stavět Vaše kolejiště třeba až za rok, ihned na něj nakoupím veškerý materiál, aby nedošlo ke změnám cen nebo stavbu neovlinila nedostupnost některého z dílů.
 10. Stavba pak bude zahájena, jakmile na Vaši zakázku přijde řada. Po uhrazení zálohy bude Vaše zakázka zařazena do pořadníku staveb.
 11. V průběhu stavby vás budu pravidelně informovat o jejím vývoji a poskytovat Vám fotografie ze stavby. Bude samozřejmě možná i osobní návštěva a kontrola probíhajících prací.
 12. Případné požadavky na změny se budu snažit ihned zapracovat (pokud to tedy ještě bude možné). Některé kroky stavby jsou nevratné. V případě, že by se změnou navýšila cena díla, bude vypracován dodatek ke smlouvě.
 13. Po dokončení kolejiště a důkladném otestování všech jeho funkcí dojde k jeho předání a instalaci u vás. Současně dojde k doplacení smluvní ceny a podpisu předání díla.
 14. Od tohoto okamžiku Vám běží záruka na kolejiště, resp. jeho komponenty v délce 24 měsíců a telefonická podpora zdarma v délce 36 měsíců.

 

Proč digitální ovládání kolejiště a co to vlastně je?

Nejdříve si vysvětlíme rozdíl mezi analogovým a digitálním řízením kolejiště. Analogové řízení se používalo dříve. Mašinka v sobě neměla žádnou elektroniku, jen prostě sbírala proud z kolejí, který šel přímo do motorku. To má spoustu nevýhod:

 1. Rychlost lokomotivy je možné ovládat buď úrovní napětí nebo u novějších systémů střídou pulsů (ale to už je zase elektronika navíc).
 2. Při takovém ovládání mají lokomotivy problém s nízkými rychlostmi, rozjezdy a dojezdy jsou velmi rychlé a nemodelové.
 3. Nelze mít trvale osvětlené lokomotivy a vagóny.
 4. Ovládání pomocí relátek je na větších kolejištích složitější než u digitálního řízení.
 5. Nelze provozovat 2 a více lokomotiv na jednom úseku.

Digitální řízení tyto nedostatky eliminuje a umožňuje dokonce mnohem víc. Funguje tak, že do kolejí jde trvale střídavý digitální signál. Tím je zajištěno trvalé napájení lokomotiv a vagónů. Lokomotiva má v sobě dekodér, který rozpozná, že např. pokyn k rozjezdu vyslaný z řídícího zařízení (ovladač, počítač, tablet apod.) je pro ni a na základě tohoto pokynu splní zadaný příkaz. Výhodou toho je, že můžete mít v jednom úseku více lokomotiv, ale jen jedna bude reagovat na požadovaný příkaz. Další výhodou je, že dekodér uvnitř lokomotivy vysílá do motoru již modulovaný signál a tak je lokomotiva schopna i velmi pomalé jízdy, plynulých rozjezdů i zastavení a mnoho dalšího. Dnes už je zcela běžné, že lokomotivy nejen umí rozsvítit světla dle vašich příkazů, ale umí třeba rozsvítit zvlášť kabinu, zvlášť reflektor apod. Dnes už se stává standardem, že lokomotivy imitují zvuky. To znamená, že na váš příkaz umí lokomotiva např. nahodit motor, zatroubit, zapískat, vydávat zvuk pískování, spojování vagónů apod. Zde je malá ukázka:

Parní lokomotivy vybavené kouřovým generátorem mohou na pokyn i kouřit. Navíc nejen lokomotivy, ale celé kolejiště může být ovládáno digitálním signálem: výhybky, návěsti včetně složitých návěstních znaků), osvětlení budov, pouliční osvětlení apod.

Stručně řečeno: Digitální ovládání je sice o něco dražší než analogové, ale především na větších kolejištích je obrovskou výhodou. Navíc umožňuje celé kolejiště řídit s pomocí počítače, kde si můžete vybrat z několika režimů:

 1. Plně automatický režim – vlaky jezdí náhodně podle předem zadaných kritérií (např. aby vám ve stanici nestavěl nákladní vlak nebo aby na odstavnou kolej nevjižděl osobák apod.). Počítač bude celé kolejiště řídit sám a Vy už se jen budete kochat jízdou vlaků. Výhodou je také, že když vás ježdění přestane bavit, tak jednoduchým příkazem zaparkujete všechny vlaky do přednastavených pozic (např. ve skrytém nádraží).
 2. Částečně automatický režim – vy sami si určíte, který vlak a kam má jet.
 3. Hradlař a strojvedoucí – pomocí počítače ovládáte pouze výhybky, příp. návěstí a řízení vlaku necháte na někom jiném, který ovladačem ovládá lokomotivu. Zde ale už hrozí nebezpečí nehody, říznutí výhybky apod. Nevýhodou je pak řízení lokomotivy v místech, kde není vidět.

 

Jakým způsobem ovládat digitální kolejiště?

Existuje několik způsobů jak ovládat digitální kolejiště. Zde vám popíšu výhody a nevýhody.

 1. Ovládání kolejiště počítačem – Toto jsem popsal v odstavci výše, takže pokud jste ho nečetli, pak si ho přečtěte. Zde bych snad jen podotknul, že ovládání počítačem nedoporučuji, pokud s počítačem neumíte moc pracovat.
 2. Ovládání kolejiště jen tabletem – Tablet a aplikace Z21 umožňují řídit lokomotivy, ovládat výhybky, návěstidla, osvětlení a další vychytávky na Vašem kolejišti. Nevýhodou je, že lze jen stěží řídit více než jednu lokomotivu současně a ovládat jízdu lokomotiv tabletem není úplně pohodlné. Toto ovládání se hodí spíše na menší kolejiště s větším nádražím, ale jen např. s jednokolejnou tratí. Jde o to, že pokud je složitější nádraží, pak je tablet vhodný na nastavování vlakových cest, ale na řízení více lokomotiv už ne. Samozřejmě pokud se ke kolejišti připojíte více tablety nebo třeba tabletem a telefonem, pak můžete „zaměstnat“ řízením lokomotiv více lidí a provoz může být pestřejší.
 3. Ovládání kolejiště tabletem a multimausem – Je to podobné jako u předešlé varianty, jen řízení vlaků necháte na Multimausu, který má otočný ovladač na řízení rychlosti lokomotiv, což považuji na řízení lokomotivy za pohodlnější.
 4. Ovládání kolejiště jen Multimausem – Také toto řešení je možné. Výhodou je, že nepotřebujete digitální centrálu s WiFi. Multimaus jednoduše připojíte do centrály a můžete jezdit. Toto řešení není vhodné na složitá kolejiště. Uplatní se maximálně na malá kolejiště s pár výhybkami. Ovládání výhybek pomocí Multimausu je složité a nepohodlné. O návěstidlech nemluvě.
 5. Ovládání ovládacím panelem a multimausem – Toto už není plně digitální řešení, ale kombinuje přehlednost a oblíbenost analogového ovládání výhybek, návěstidel a osvětlení pomocí ovládacího pultu a výhody digitálního řízení lokomotiv pomocí multimausu. Opět není potřeba mít centrálu s WiFi. Osobně toto řešení doporučuji tak max. do 10-20 výhybek. Je to poměrně náročné na prodrátování.

Existují i další metody, které kombinují analogové a digitální ovládání, ale ty nemám vyzkoušené a nechci je tedy hodnotit.

 

Je možné si objednat jen částečně rozestavěné kolejiště?

Ano, i to je možné. Kolejiště vám mohu postavit do jakéhokoliv stádia stavby. Asi po mně nebudete chtít jen rám, ale i to je možné. Jaké etapy rozestavěnosti je tedy možné mít? Zde je postup, jak většinou stavba probíhá. Jednotlivé body se ale mohou různě překrývat, např. není možné udělat jen vlakové cesty z překližky a až poté pokládat koleje. Postup se musí kombinovat. Třeba máte skryté nádraží, které musím udělat kompletní i s elektrikou a poté teprve budu dělat viditelnou část kolejiště. Obecně lze ale říct, že postup je následující:

 1. Stavba rámu
 2. Stavba cest pro koleje a silnice
 3. Pokládka korkového lože a kolejí
 4. Zapojení elektriky
 5. Štěrkování kolejí
 6. Tvorba silnic a cest
 7. Tvorba kopců a skal
 8. Zatravnění
 9. Stavba domů
 10. Stromy a keře
 11. Vše ostatní

Důležité je na kolejiště umístit citlivé věci (křehké a náchylné ke snadnému poškození) co nejpozději.

Pokud si například netroufáte na elektriku, ale vše ostatní si chcete udělat sami, tak i to je možné. Je ale potřeba si uvědomit, že je nutné zachovat dostatečný přístup pro provedení prací. Pokud tedy máte kolejiště s více vrstvami (skryté nádraží + viditelná část), je dobré tyto části nespojovat, ale napojit je až po dokončení veškeré elektroinstalace.

 

Mám staré analogové kolejiště a chtěl bych ho předělat na digitální. Umíte to?

No, jak bych to řekl? Umím, ale nerad to dělám. Může to být pracnější než vyrobit kolejiště nové. Problémů může nastat mnoho: Digitální řízení má jiné požadavky na dělení úseků než analogové, těžko se můžeme dostávat do míst, kam bychom potřebovali umístit elektroniku atd. Vaše kolejiště bychom museli nejdříve vidět a posoudit náročnost přestavby. Otázkou pak je stěhování kolejiště k nám a zpět k vám. Pokud máte kolejiště statické (nestěhovatelné), pak je to samozřejmě problém.

 

Je možné si vybrat domečky a doplňky, které chci mít na kolejišti?

Tak to je naprostá samozřejmost. Rád vám pošlu odkazy na výrobce, ať si vyberete. Dokonce je to nejlepší řešení. Máte pak kolejiště přesně takové, jaké chcete vy. A dokonce si můžete tyto věci nakoupit sám, sám poskládat (většinou se jedná o stavebnice) a já je pak už jen usadím do kolejiště, příp. zapojím do elektriky, pokud budete chtít domky osvětlené, což doporučuji – vypadá to pak moc pěkně. Vlastním sestavením lze ušetřit mnoho peněz, protože stavba budov bývá časově velmi náročná.

A samozřejmě i další doplňky je možné si vybrat. Je jich taková spousta, že jen těžko je lze vyjmenovat. Nakonec nejlepší je si některé doplňky na kolejiště umístit sám. Hlavně se jedná o postavičky, autíčka apod.

 

Jak s lokomotivami a vagóny? Dodáte je také nebo si je musím pořídit sám?

Na to je jednoduchá odpověď: Klidně vám tyto věci zakoupím, ale nic tím neušetříte ani si na tom nebudu nic přirážet. Takže ve finále je to jedno. Důležitá je pouze jedna věc. Vždy je nutné kupovat lokomotivy pro digitální (DCC) řízení. Analogové vám na kolejišti nepojedou. Navíc je pak důležité, že každá lokomotiva se musí naprogramovat. To vám rád udělám, ale dostanete od nás i jednoduchý návod, jak to provést. Dalším krokem je potom každou vaši lokomotivu zavést do ovládacího softwaru kolejiště. To také není nijak složité, ale rád vám s tím pomohu. Pokud budete mít lokomotivy nakoupené ještě před dokončením panelu, pak při předání vše nastavím a naprogramuji, abyste se s tím nemusel zabývat vy a mohl rovnou jezdit.

 

Jak je to s údržbou kolejiště?

To je na delší povídání, ale pokusím se to zde nastínit co nejstručněji. Kolejiště i lokomotivy jsou velmi citlivé na nečistoty. Je tedy třeba o kolejiště a lokomotivy pravidelně pečovat. Největším nepřítelem je prach. Ten se dostane všude a pokud podceníte pravidelnou údržbu, pak bude hodně náročné vše vrátit do vyhovujícího stavu. Zde jsou moje doporučení:

 1. Pokud kolejiště neprovozujete delší dobu, zkuste zajistit jeho opatrné zakrytí nějakou jemnou látkou, aby se na ně neprášilo.
 2. Pravidelně kolejiště vysávejte buď ručním vysavačem a nebo lze pořídit čistící a vysávací vagón, který se o vše postará (viz foto).
 3. Občas je také dobré koleje vyčistit čistící gumou.
 4. Pravidelně čistěte i lokomotivy. Především kolečka se časem zanáší.
 5. Lokomotivy je také potřeba pravidelně, ale s mírou, promazávat.

Ano, je to bohužel tak. Prach je největším nepřítelem vašeho kolejiště a je to nekonečný boj s ním. Pokud pravidelnou údržbu podceníte, časem začne docházet k tomu, že vám začnou lokomotivy cukat, ztrácet zvuk nebo se vůbec nerozjedou a budete do nich muset strkat, aby se rozjely. Jsou i metody jak tyto nedokonalosti obejít, jako jsou magnetická spřáhla, kdy je napájení z kolejí vedeno i přes vagóny, ale to je na delší povídání a předělávání lokomotiv a vagónů.