Kolejiště H0 U 360×265 cm – Další koleje a točna

Práce na kolejišti pokračovaly pokládkou kelejí v hlavním nádraží. Poté přišla na řadu pokládka zhlaví v menším nádraží, kde jsem rovnou nainstaloval i přestavníky a elektricky je zapojil. K tomu bylo nutné naprogramovat dekodéry pro přestavníky MP1. Pak přišlo na řadu usazení točny a položení …

Kolejiště H0 390×310 cm – Dokončení kolejiště

V minulém článku jste se mohli dočíst, že poslední věc, kterou bylo potřeba na kolejišti udělat a pro kterou se zákazník rozhodl dodatečně, byl systém pro jezdící autíčka Viessmann CarMotion. Začal jsem tedy připravovat silnice, do nich vyfrézoval drážky a do nich zasunul vodící drát. …

Kolejiště H0 390×310 cm – Elektrika a štěrkování

V minulém článku jsem vás informoval, že byla dokončena pokládka kolejí. Oba zadní panely pak byly od sebe odděleny a postaveny na bok, abych mohl pohodlně udělat veškerou elektriku. Jeden z panelů už měl osazeny přestavníky výhybek, na druhém jsem je ještě musel osadit. Umístil …

Kolejiště H0 390×310 cm – Dokončení pokládky kolejí

Ano, všechny koleje jsou již položeny, ale postupně: Nejdříve bylo potřeba dokončit elektriku na obou polovinách horního nádraží. To pak umístit na podpěry a napevno přilepit k základní desce. Poté následovaly práce na dvokolejné i jednokolejné trati, t.j. výdřeva, nalepení korku a pokládka kolejí. V …

Kolejiště H0 390×310 cm – Další práce na zadních dvou panelech a horním nádraží

Práce pokračovaly pokládkou dalších kolejí na zadních dvou panelech a také byl proveden test průjezdnosti naklopených oblouků. Další prací bylo zaštěrkování zhlaví u přechodu mezi levým předním a levým zadním panelem a poté provedení řezu mezi panely. V mezičase byly připevněny přestavníky na pravý zadní …

Kolejiště H0 390×310 cm – Pokládka korků a zhlaví na zadních panelech

Práce pokračovaly pokládkou korků a následně zhlaví na pravém zadním panelu. V mezičase, kdy jsem čekal na zaschnutí lepidla, byla naprogramována zbývající návěstidla. Poté přišel na řadu další zajímavý prvek kolejiště, a to klopené zatáčky na okružní dvojkolejné trati. Naklopení jsem vyřešil pokládkou několika vrstev …

Kolejiště H0 390×310 cm – Elektrika a návěstidla

Po dokončení elektroinstalace pravého předního panelu přišla na řadu elektrika na levém předním panelu. Při zapojování výhybek ihned testuji, že dekodér, přestavník i výhybka pracují tak, jak mají a že povel rovně na ovladači Multimaus odpovídá i pozici výhybky do přímého směru. Pouze u angličanů …

Kolejiště H0 390×310 cm – Dokončení kolejí v hlavním nádraží a další práce

Obě zhlaví hlavního nádraží byla dokončena, takže jsem mohl oba dva díly kolejiště spojit k sobě a položit koleje mezi zhlavími. Ty pak po zaschnutí byly rozřezány v místě přechodu mezi jednotlivými díly a panely tak mohly být zase odděleny od sebe. Ještě předtím ale …

Kolejiště H0 390×310 cm – Pokládka kolejí hlavního nádraží

Korky byly položeny, takže jsem se mohl pustit to pokládky kolejí. Nejdříve levé zhlaví hlavního nádraží. Jakmile byla levá část položena, přišla na řadu pravá strana včetně točny. Jak můžete na fotografiích vidět, mimo točnu byla také osazena popeleční jáma, kontrolní jáma, která bude umístěna …

Kolejiště H0 390×310 cm – Rozměření a lepení korků

Stavba pokračovala lepením dalších korků na pravý přední panel. Před lepením ale byly vyřezány otvory pro patice návěstidel. Jedná se o otvor o rozměru 15x 15 mm, takže 15mm vrtákem jsem udělal otvor a přímočarou pilkou udělal z kolečka čtvereček. Pak ještě bylo potřeba vyřezat …