Kolejiště TT L 200×140 – Bočnice

Kolejiště je téměř hotové. Tento týden jsem dodělal bočnice z 6 mm překližky, které zároveň vytyčují výšku okolního terénu. V překližce jsou laserem vyřezané servisní otvory pro údržbu a řešení případných mimořádných událostí. Ze zadní strany, která bude u zdi jsou nekryté, z čela jsou …

Kolejiště TT L 200×140 – Štěrkování a návěstidla

Od posledního článku jsem pracoval na zaštěrkování kolejiště. Dle dohody se zákazníkem jsou kompletně zaštěrkovány všechny viditelné volné tratě, kolejová zhlaví a kusé koleje. Pouze v nádraží v místech, kde se budou dávat nástupiště, jsou koleje zaštěrkovány pouze uvnitř kolejí. Poté došlo také na návěstidla. …

Kolejiště TT L 200×140 – Tratě dokončeny – dokončení elektriky

Koleje jsou konečně kompletně dokončené. Dokončil jsem také veškerou elektroinstalaci a mohu tedy začít testovat. Nyní už chybí pouze zaštěrkování viditelných částí kolejiště, zapojení návěstidel, zakrytí boků, namontování nohou, mnoho dalších hodin testování a kolejiště může jít ke svému majiteli. Jak bylo vše zapojené, započal …

Kolejiště TT L 200 x 140 cm – Skryté nádraží

Další etapou práce na kolejišti bylo osazení a zapojení skrytého nádraží. Postup byl samozřejmě stejný jako na viditelném nádraží: výdřeva – korek – zhlaví – koleje a elektrika. Není zde moc co popisovat, tak přikládáme jen několik fotografií: Když už se dělala ta elektrika, tak …

Kolejiště TT L 200 x 140 cm – Viditelné nádraží

Poté, co jsem dokončil pokládku kolejí horního – viditelného nádraží, jsem desku otočil a pustil se do zapojování elektrických rozvodů. Nejdříve bylo ale potřeba usadit přestavníky MP1 a přilepit svorkovnice. Poté bylo nutné naprogramovat dekodéry pro přestavníky a také moduly pro zpětný ohlas – detekci …

Kolejiště TT L 200 x 140 cm – Výdřeva, pokládka korku a prvních kolejí

Práce na kolejišti pokračovaly rozměřováním výdřevy, na kterou byly použity dřevotřískové desky tloušťky 16 mm. Vzhledem ke složitosti kolejiště bylo výdřevy poměrně hodně a jejií rozměření a nařezání zabralo dost času. Jako základ slouží výdřeva pro skryté nádraží a pro viditelné horní nádraží. Kvalita geometrie …

Kolejiště TT L 200 x 140 cm – Stavba rámu

Ihned po dokončení a předání předchozí zakázky jsem začal pracovat na dalším kolejišti, a to na kolejišti ve tvaru L o rozměrech 200 x 140 cm. Ještě před zahájením prací jsem objednal veškerý materiál, abych se pak nezdržoval čekáním na případné nedostupné díly. Nakoupil jsem …

Kolejiště TT L 200 x 140 cm – Nová zakázka

Získali jsme další zakázku pro hrubou stavbu kolejiště TT ve tvaru L o rozměrech 200 x 140 cm. Požadavkem zákazníka je výroba rámu, osazení a zaštěrkování kolejí a veškerá elektroinstalace včetně světelných návěstidel s českou rychlostní návěstní soustavou. Zbytek si zákazník dodělá sám. Hlavním motivem …