Kolejiště H0 U 360×265 cm – Zaštěrkování kolejiště

Práce na kolejišti po prvních testovacích jízdách pokračovaly štěrkováním kolejí. Nejdříve jsem zaštěrkoval oblast točny. Poté jsem zaštěrkoval všechna zhlaví a pak všechny širé tratě. Je to titěrná a zdlouhavá práce a někdy je poloha u štěrkování taková … no prostě, jak se dá. Kolejiště …

Kolejiště H0 U 360×265 cm – Zapojování elektriky

Po dokončení pokládky kolejí jsem rozřezal koleje v místech přechodů mezi panely, 2 přídavné panely odstranil a dva hlavní panely položil na bok, abych se pohodlně dostal k práci na elektroinstalaci. Pak už byla práce jasná. Nejdříve pečlivé usazení přestavníků, potom umístění modulů zpětného ohlasu, …

Kolejiště H0 U 360×265 cm – Dokončení pokládky kolejí

Posledních 14 dnů jsem dál tvořil tratě usazením výdřevy, nalepením korku a pokládkou kolejí. Pak přišlo na řadu přesné vyměření mostů. Pod mosty samozřejmě výdřeva není, ale bylo potřeba vymyslet, jak mosty usadit. Zde na fotkách je vidět, jak jsou mosty usazeny a uchyceny. No …

Kolejiště H0 U 360×265 cm – Lepení korku, stavba křížení a pokládka prvních kolejí

Ještě než dorazily objednané koleje, tak jsem nalepil korek všude tam, kde se dalo. Pak ale koleje přišly a já se mohl konečně pustit do výroby křížení. Dalo to celkem fušku, ale ještě složitější bylo vymyslet, jak toto křížení správně elektricky zapojit. K tomu jsem …

Kolejiště H0 U 360×265 cm – Stavba rámu, nařezání výdřevy a korku

Stavba kolejiště byla záhájena – jak je zvykem – stavbou rámu. Nejdříve byly všechny desky přesně nařezány a do nejkratších desek byly vyvrtány otvory pro vedení vodičů a kabelů. Pak byly jednotlivé rámy smontovány.   Po dložení rámů byly vyvrtány zbývající otvory. Poté jsem se …

Kolejiště H0 U 360×265 cm – nová zakázka

Získal jsem novou zakázku. Přesněji řečeno byla oprášena domluva na zakázce, pro kterou jsem měl blokovaný termín. Se zákazníkem jsme nakonec udělali ještě nějaké změny – kolejiště se oproti původnímu záměru mírně zvětšilo a tvar se změnil z L na U. Kolejiště bude vypadat následovně: …