Kolejiště TT 170×100 cm – Dokončení kolejiště

Kolejiště je téměř hotové, ale zbývají ještě nějaké práce. Nejdříve jsem celé kolejiště zaštěrkoval, tradičně kromě prostoru mezi kolejemi v nádraží, kde bude zákazník později umísťovat nástupiště. Protože pan Němeček aktuálně nevyrábí výstražníky se závorami, podařilo se mi sehnat tyto výstražníky od jiného dodavatele, takže …

Kolejiště TT 170×100 cm – Přilepení výdřevy a nalepení všech kolejí

Tento týden jsem nalepil veškorou výdřevu, doplnil chybějící části korku a také přilepil všechny koleje. Nejdříve jsem přilepil hlavní nádraží a poté si vyměřil vnitřní okruh, jehož nejnižší části jsou přilepeny přímo k základní desce. Poté přišel na řadu vnější okruh. Podpěry jsem vyřezal jak …

Kolejiště TT 170×100 cm – Pokládka zhlaví a jejich elektrické zapojení

Tento týden jsem zahájil přilepením druhého zhlaví. Ještě před zahájením montáže přestavníků jsem k otvorům pro struny přestavníků nalepil kousek překližky tak, aby byl přestavník dál od výhybky a také abych měl větší vrstvu pro vruty, které by mě jinak prolezly skrz překližku ven. Pak …