Kolejiště N 150 x 75 cm – Dokončení kolejiště

Na kolejišti za poslední dobu proběhlo mnoho drobných dokončovacích prací. Především byla dokončena elektrika, naprogramováno ovládání do počítače a prováděly se zkušební jízdy v automatickém provozu. Ten bohužel vzhledem k velikosti kolejiště není příliš bohatý a v podstatě téměř neumožňuje souběžnou jízdu dvou vlaků. Na …

Kolejiště N 150 x 75 cm – Štěrkování kolejí

První finální úpravou je zaštěrkování kolejí. Předtím bylo ale nutné vyrobit a usadit ve stanici nástupiště. Poté se mohla stanice a všechny viditelné úseky tratí zaštěrkovat. Poté jsem provedl nalepení základu silnice, natření terénu hnědou barvou a také bylo uděláno zasypání nástupišť ve stanici.  

Kolejiště N 150 x 75 cm – Tvorba kopců

Ještě než jsem zahájil tvorbu kopců, bylo nuté zaplnit poslední místo bez kolejí, a to most. Poté jsem mohl s pomocí nízkoexpanzní montážní pěny vytvořit kopce. Po zaschnutí pěny se kopce ořezaly nožem do požadovaných tvarů a povrch se zpevnil papírovými ubrousky natřenými Herkulesem.  

Kolejiště N 150 x 75 cm – Pokládka kolejí

Ještě než se položí koleje, je nutné použít korkové podloží. Zabrání se tím příhlišné rezonanci podkladní překližky, ale také se tím získá vhodný tvar pro pozdější štěrkování. Korek jsem nejprve nalepil do prostoru stanice a připravil prostor pro přestěvníky. Poté jsem započal s připevněním konstrukce …