Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
Je to pro mne důležité pro kalkulaci nákladů na dopravu hotového kolejiště k Vám.
Měřítko
Tvar kolejiště
Železniční epocha
Období, do kterého je kolejiště situováno potřebuji znát především u kolejišť, u kterých se bude tvořit i krajina. Do správného období pak musí být zařazeny nejen stavby, ale také železniční zabezpečovací zařízení apod.
Jak bude kolejiště řízeno?
Kombinované nebo analogové řízení je vhodné pouze pro malá kolejiště s malým počtem výhybek a návěstidel. Automatizovaný provoz je možný pouze u varianty s řízením kolejiště pomocí počítače. Co se týče náročnosti elektrického zapojení, pak nejjednoduší je varianta 2. Nejsložitější naopak varinta 1. Složitost zapojení má vliv na celkovou cenu.
Vybraná hodnota: 3
Nastavte, jak dokonalé ztvárnění přírody a detailů požadujete, kde 1 je dokonalý model a 5 je spíše děstká hračka. Je potřeba si uvědomit, že každá vyšší úroveň modelovosti je velmi časově a tím pádem i finančně náročná. Pokud chcete postavit jen hrubou stavbu, je toto pole irelevantní.
Geometrický návrh kolejiště
Pro zpracování návrhu kolejiště používám software WinTrack. Z toho je pak možné provádět různé exporty pro další zpracování např. na laseru. Pokud nemáte vlastní geometrický návrh, mohu Vám ho udělat, ale je to časově náročná činnost, kterou si musím nechat zaplatit.
Pokud nemáte vlastní geometrický návrh, ale máte představu, jak by mělo Vaše vysněné kolejiště vypadat, pak to zde prosím zkuste popsat. Příklad: Chci velké 7kolejné nádraží s vlečkou, depem a točnou na dvojkolejné trati s jednou lokálkou, která povede do úvraťové stanice o 3 kolejích. Na kolejišti chci mít řeku. Chci také skryté nádraží s alespoň 5 kolejemi.
Zde začínají dotazy týkající se stavby samotné. Pokud nebudete mít zájem o nějakou část stavby kolejiště, zaškrtněte možnost "Nechci". Jedná se především o to, když budete chtít jen dílčí práce na kolejišti.
Rám kolejiště
Rám kolejiště vyrábím z hoblovaných desek a je sešroubován vruty. Jednodílný rám lze použít pouze u malých kolejišť do délky max. 250 cm a šířky max. 150 cm. Pro větší kolejiště je již nutné provést jeho rozdělení na více částí. Je to jednak kvůli velikosti a také kvůli hmotnosti. Z děleného kolejiště nemusíte mít obavy. Dělám je častěji, než ta která jsou v celku. Přechod mezi jednotlivými segmenty je pak možné zamaskovat např. keři.
Výdřeva
Výdřevu vyrábím výhradně z výše uvedené dřevotřísky. Jedná se o nosnou část na kterou se pak lepí korek a koleje.
Nařezání a pokládka korku
Korek je nutné použít pod koleje v každém případě. Jednak se pomocí korku vytvoří přirozený tvar železničního náspu a především korek ztlumí hučení při průjezdu vlaku. Pro velikost N a TT se používá korek tloušťky 3 mm, pro velikost H0 5 mm.
Pokládka kolejí - výběr typu kolejiva - doporučené označeny hvězdičkou
Výběr typu kolejiva je důležitý pro celé kolejiště. Záleží jak chcete mít kolejivo kvalitní a jak modelové. V žádném případě nepracuji s kolejemi dodávanými s podložím.
Použité koleje
Hotové oblouky a rovinky jsou snazší na instalaci, ale je omezený výběr poloměrů a délek kolejí. Flexi koleje jsou naopak daleko složitější na instalaci a tím pádem i prodražují kolejiště. Lze z nich ale vytvarovat téměř jakýkoliv tvar. Výhodou flexikolejí také je, že si lze určit v obloucích vlastní poloměr a vlastní rozestup kolejí na dvou- a vícekolejných tratích.
Instalace přestavníků
Kompletní elektrické zapojení
Dekodéry pro osvětlení
Dekodéry pro osvětlení mají 16 výstupů. Každý výstup je pak možné nastavit na různé efekty jako např. oheň, polámaná zářivka, výbojka, sváření apod. Každý dekodér je ovládaný osmi adresami, takže maximálně lze spínat 8 různých skupin výstupů.
Skryté nádraží
Úsekové skryté nádraží je vhodné pouze pro kolejiště řízené počítačem. Počítač si pak sám řídí provoz na tomto skrytém nádraží a skládá vlaky za sebe podle jejich délky. Tento systém ale prodražuje kolejiště, protože je nutné vytvořit mnoho úseků pro sledování polohy vlaků. Na druhou stranu ale vytváří pestřejší provoz na kolejišti tím, že lze použít mnohem více vlaků, než u jednoduchého skrytého nádraží.
Osazení námezníků
Námezníky vymezují prostor, kam až je možné zajet se soupravou, aniž by byl ohrožen provoz na sousední koleji. Je to běžná a nutná součást všech zhlaví. Jejich instalaci určitě doporučuji.
Zaštěrkování kolejí
Koleje doporučuji na viditelných částech zaštěrkovat. Barvu štěrku si můžete vybrat sám.
Patina kolejnic a pražců
Boky kolejnic jsou obvykle mírně nebo více rezavé, a to podle druhu trati. Také pražce nemívají příliš přirozenou barvu a je možné je barevně upravit.
Návěstidla
Návěstidla jsou na kolejišti vždy velkým oživením. Pro kolejiště ovládaná počítačem lze použít plnou rychlostní návěstní soustavu. Pro kolejiště řízená analogově, tabletem nebo multimausem pak doporučuji jen zjednodušenou návěstní soustavu (jen červená/zelená na hlavních návěstidlech, zelená/žlutá na předvěstích a modrá/bílá na seřazovacích návěstidlech).
Výroba bočnic
Bočnice obvykle vyrábím ze 6mm překližky a ty uzavírají kolejiště z boku a kopírují hranu terénu.
Silnice
Silnice mohu vyrobit z tenké překližky nebo z tvrzeného kartonu. Povrch může být buď nový asfalt nebo starý asfalt. Pro měřítko H0 mohu vyrobit i silnice se zabudovaným drátem pro provoz autíček Faller Car Systém nebo Viessmann Car Motion.
Železniční přejezdy
Nástupiště
Nástupiště jsou časově náročnou prací. Jednostranná a oboustranná sypaná nástupiště jsou vyráběny z laser vyřezávaných stavebnic a jejich sestavení a nabarvení stojí hodně času. Pokud chcete finanční úsporu, pak nejjednodušší na výrobu jsou betonová nástupiště. Ty vyříznu na laseru z překližky a natřu je barvou betonu. Případně je možné vytvořit na nic laserem strukturu kachlí.
Výměnová návěstidla
Výměnová návěstidla jsou závaží a ukazatele u výhybek.
Tvorba základního terénu
Základní terén je tvořen obvykle ze styroduru a montážní pěny. Povrch je seřezán a polepen několika vrstvami papírových ubrousků. Po zaschnutí je povrch natřen základní hnědou barvou.
Tvorba skal
Existují různé technologie výroby skal. Nabízím 2 základní, kdy u sádry je potřeba počítat s daleko větší náročností zpracování a sádra je poté křehká.
Tvorba vody
Voda je vždy ozvláštněním kolejiště. Bohužel technologie tvorby modelové vody je poměrně časově náročná.
Zatravnění
Tráva na kolejišti je základ. K imitaci trávy se dnes používá tzv. statická tráva, kdy se do vrstvy lepidla sypou elekticky zmagnetované floky trávy a ty zústanou v lepidle stát. Po zaschnutí lepidla a jeho zprůhlednění vzniká dokonalá souvislá travní plocha. Drny se pak tvoří tak, že se nanáší kapky lepidla, do kterých se pak sypou delší vlákna trávy. Vrcholem modelovosti je pak použití fóliáží. Jsou to již připravené kusy luk, polí apod. Je to ale cenově nejdražší varianta.
Od tohoto bodu již následují práce, které doporučuji, aby si každý udělal sám. Nejsou náročné, ale je potřeba přesně vědět, kam co chcete dát a uznejte, že dohadovat se na dálku, jestli ten stromeček umístit sem nebo o 1,5 cm doleva, je fakt hloupost. Samozřejmě pokud budete trvat na tom, že to mám udělat já, tak to udělám, ale podle svého vkusu a cítění. Zaškrtněte tedy jen ta políčka, o jaké práce máte zájem.