Kolejiště TT U 290×270 cm – Dokončení terénu a zatravňování

Minule jsem končil tím, že jsem zalil řeku umělou vodou a psal jsem, že chybí udělat na té nepřirozeně rovné hladině vlny. Na to existuje speciální přípravek, který se nanese štětcem a rozfouká a který po zachnutí zprůhlední. Výsledek pak vypadá asi takto: Pokračoval jsem …

Kolejiště TT U 290×270 cm – Terén, silnice a řeka

Poslední dny se práce velmi prolínaly a tak to zobecním. Rozhodně neprobíhaly v tom pořadí, jak je zde uvedeno, ale různě napřeskáčku. Pokračoval jsem v tvoření základu terénu a také jsem vytvořil pěnou první kopce. Ty jsem poté nožíkem seřezal do požadovaného tvaru. Další prací …

Kolejiště TT U 290×270 cm – Bočnice a základy terénu

Nejdříve jsem kompletně dokončil pokládku kolejí, abych mohl otestovat jízdu po celém kolejišti. Další drobným úkolem bylo udělat centrální rozvod pro osvětlení. Zákazník si přeje, aby veškeré osvětlení bylo spínáno jednoduše jedním vypínačem. Spojení mezi jednotlivými panely opět zajišťují osvědčené konektory BNC. Pak přišla na …

Kolejiště TT U 290×270 cm – Usazení výdřevy, podkládka korku a kolejí

Po 3 týdnech přináším novinky v pracích na kolejišti. Trochu mně přibrzdily Velikonoční svátky a také cesta za zákazníkem, kterému jsem pomohl se stavbou kolejiště u něj doma. Naposledy jsem vás informoval o pokládce kolejí v jednom zhlaví. Podobně jsem osadil výhybkami, přestavníky a kompletně …

Kolejiště TT U 290×270 cm – Zahájení prací na kolejišti

Mám za sebou první 2 týdny prací na kolejišti, na jehož stavbu jsem se velmi těšil. A je to konečně tady! Velikost, tvar, míra „zakolejení“ a hlavně námět se mi velmi líbí. Super také je, že toto kolejiště budu stavět včetně krajiny, s výjimkou stromů, …

Kolejiště H0 U 417×295 cm – Průběh prací

Jak jsem vás informoval, už 30. října loňského roku jsem získal zakázku na dílčí práce na kolejišti H0 U 417×295 cm. Od té doby postupně v technologických pauzách při stavbách jiných kolejišť pracuji na této zakázce. Práce nepostupují příliš rychle, protože těch technologických pauz nebývá …

Kolejiště TT 170×100 cm – Dokončení kolejiště

Kolejiště je téměř hotové, ale zbývají ještě nějaké práce. Nejdříve jsem celé kolejiště zaštěrkoval, tradičně kromě prostoru mezi kolejemi v nádraží, kde bude zákazník později umísťovat nástupiště. Protože pan Němeček aktuálně nevyrábí výstražníky se závorami, podařilo se mi sehnat tyto výstražníky od jiného dodavatele, takže …

Kolejiště H0 L 315×250 cm – Nová zakázka

Získal jsem novou zakázku na hrubou stavbu kolejiště vměřítku H0 ve tvaru L o rozměrech 315 x 250 cm. Rám kolejiště bude složen ze tří dílů. Kolejiště bude řízeno počítačem a softwarem RocRail.  Na stavbu bude použito kolejivo Tillig Elite. Námětem kolejiště je dvojkolejná trať …

Kolejiště TT 170×100 cm – Přilepení výdřevy a nalepení všech kolejí

Tento týden jsem nalepil veškorou výdřevu, doplnil chybějící části korku a také přilepil všechny koleje. Nejdříve jsem přilepil hlavní nádraží a poté si vyměřil vnitřní okruh, jehož nejnižší části jsou přilepeny přímo k základní desce. Poté přišel na řadu vnější okruh. Podpěry jsem vyřezal jak …