Kolejiště TT 200 x 100 cm – Pokládka kolejí v nádražích

Další etapou stavby kolejiště byla pokládka kolejí. Začal jsem osazením všech zhlaví včetně motorických přestavníků a zapojení srdcovek.

Dále byla položena kolej, která bude schovaná v tunelu. Je to z toho důvodu, že po připevnění desky s horním nádražím by byl špatný přístup k této části kolejiště. Ke spojení kolejí v místě elektrického přerušení jsou v obloucích používány izolované spojky kolejinic, protože řezat koleje v oblouku je problematické. V rovinkách není problém řez udělat. Tam nedochází k rovnání kolejí jako v oblouku, které pak způsobuje zub.

Dále mohly být položeny koleje v nádražích. Na fotografiích jsou vidět svorky, které zamezují posunu kolejnic v pražcích a pomáhají k držení požadovaného tvaru koleje. Kolejnicové pruty mají tendenci se vracet do svého rovného tvaru a tak musí být pečlivě těmito svorkami zajištěny. Napájení kolejnic řeším připájením drátu k patě kolejnice. Odstraní se malá část plastu mezi pražci a tím se odhalí pata kolejnice. Na ni se pak připájí vhodný drát. Takto přípájené dráty jsou pěkně schované a po zaštěrkování nejsou vůbec vidět.

Na závěr byla položena i první kusá kolej v horním nádraží.

Položené koleje je samozřejmě nutné řádně otestovat. V tuto chvíli jen mechanicky, protože zatím není zapojena elektrika.

Práce nejdou v této chvíli úplně rychle, protože je potřeba dodržovat „technologické pauzy“. Prostě se čeká, až zaschne lepidlo a koleje budou pevně přilepeny k podkladovému korku. Navíc i přesné vyměřování a vytvarování kolejí zabere dost času. Chyba se v této fázi práce neodpouští, tak je potřeba postupovat velmi pečlivě.

Příští týden by mělo být dokončeno osazení veškerého kolejiva a pak se budu moci pustit do prací na elektrických rozvodech.

 

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář