Kolejiště TT L 200 x 140 cm – Výdřeva, pokládka korku a prvních kolejí

Práce na kolejišti pokračovaly rozměřováním výdřevy, na kterou byly použity dřevotřískové desky tloušťky 16 mm. Vzhledem ke složitosti kolejiště bylo výdřevy poměrně hodně a jejií rozměření a nařezání zabralo dost času. Jako základ slouží výdřeva pro skryté nádraží a pro viditelné horní nádraží.

Kvalita geometrie kolejiva Tillig TT není zrovna předpisová, ale nakonec se vše podařilo rozměřit a mohl jsem začít nalepovat korek.

V mezičase, kdy jsem čekal na zaschnutí lepidla, jsem si připravil přestavníky MP1. Z výroby (nechápu proč) mají kolíček nastaven na zdvih 6 mm. Na přestavníku se musí povolit dva šrouby, nadzvednou víko, odejmout jezdce, přesunout kolík do otvoru pro 3 mm zdvih, nasadit zpět jezdce a vše opět sešroubovat.

Jakmile lepidlo zaschlo a všechen korek na obou základních deskách a částech tratí byl položen, mohl jsem začít vyměřovat zhlaví horního nádraží pro jejich přilepení. Před přilepením bylo nutné napájet několik vodičů pro napájení a zpětné ohlasy, vyvrtat pro ně otvory a také přesně vyvrtat otvory pro struny přestavníků.

Na závěr jsem spojil obě zhlaví kolejemi a také položil všechny kusé koleje horního nádraží. Tím je toto nádraží, co se týče kolejí, hotové.

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář