Kolejiště TT U 290×270 cm – Zahájení prací na kolejišti

Mám za sebou první 2 týdny prací na kolejišti, na jehož stavbu jsem se velmi těšil. A je to konečně tady! Velikost, tvar, míra „zakolejení“ a hlavně námět se mi velmi líbí. Super také je, že toto kolejiště budu stavět včetně krajiny, s výjimkou stromů, keřů a domů.

Stavbu jsem zahájil tradičně jak jinak, než nařezáním desek na rám a výrobou rámů. Těch je na tomto kolejišti celkem 5.

V druhé fázi jsem se pustil do nohou. U předchozích kolejišť jsem je řešil až na konec, ale nyní chci zkusit opačný postup. Vlastně jsem byl k němu donucen, protože kolejiště má takový tvar, který už na stoly nedostanu. Narovinu musím říct, že se s kolejištěm lépe pracuje, když je od začátku umístěno na pojízdných nohách. Nohy jsem vyrobil z hoblovaného hranolu 80×80 mm. Výšku kolejiště si zákazník přál takovou, aby pod spodní hranou rámu bylo alespoň 70 cm. Nakonec jsme se dohodli na 75 cm. Na kolejiště jsem použil celkem 16 nohou s kolečky, z toho 4 kolečka jsou s brzdou. Nohy jsem přišrouboval do rohů rámů 4 vruty. Hlavy těchto vrutů zůstanou přístupné i po dokončení kolejiště, aby bylo možné se k vrutům dostat a byla možnost kolejiště pohodlně rozebrat.

V průběhu těchto prací jsem také vyvrtal chybějící otvory v rámech pro vedení vodičů. Jakmile byly všechny rámy opatřeny nohami, nic nebránilo tomu smontovat všechny rámy do jednoho celku. K tomu jsou použity metrické šrouby s velkými podložkami.

Další fází bylo přenést kolejový plán na dřevotřísku a korek a vše poté vyřezat. Dřevotřísku přímočarou pilou a korek odlamovacím nožíkem.

Poté přišla na řadu krabice s materiálem, který jsem nakoupil ihned po uhrazení zálohy zákazníkem a postupně si ho právě do této krabice ukládal.

Provedl jsem úpravu výhybek, zkontroloval funkci přestavníků MP1 a naprogramoval pro ně dekodéry.

Poté přišlo na řadu lepení korků – zatím jen ve zhlavích. Na širých tratích budu korek lepit až po usazení výdřevy. Ve zhlavích naopak před tím, protože je pak pohodlnější dělat elektriku tak, že si otočím výdřevu s nalepenými kolejemi, než se plazit pod kolejištěm.

Po nalepení korku ve zhlavích jsem mohl složit z výhybek a dalších dílů kolejí zhlaví a přesně vyměřit jeho usazení. Přenesl jsem si na korek místa, kde je potřeba vyvrtat otvory pro jehly přestavníků a vodiče od srdcovek. Vyřezal jsem také otvory pro budoucí sokly návěstidel.

Pak přišlo na řadu přilepení všech 4 zhlaví.

Po zaschnutí lepidla jsem mohl zhlaví otočit kolejemi dolů a nainstalovat přestavníky MP1. U těch používám pro výhybky Tillig TT zdvih pouze 3 mm a nepoužívám dodávané jehly, ale používám struny o průměru 0,8 mm. Zároveň jsem nalepil všechny potřebné svorkovnice a přišrouboval hřbety kroužkové vazby pro vedení vodičů.

Poslední věc, kterou jsem ještě stihnul, bylo kompletní elektrické zapojení prvního zhlaví. Vzhledem k tomu, že kolejiště nebude řízeno počítačem, tak je zapojení poměrně jednoduché.

Příští týden budu pokračovat dalšími 3 zhlavími, které kompletně elektricky zapojím a poté začnu usazovat výdřevu na své místo a především do správné výšky.

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář