Kolejiště H0 390×310 cm – Dokončení kolejí v hlavním nádraží a další práce

Obě zhlaví hlavního nádraží byla dokončena, takže jsem mohl oba dva díly kolejiště spojit k sobě a položit koleje mezi zhlavími. Ty pak po zaschnutí byly rozřezány v místě přechodu mezi jednotlivými díly a panely tak mohly být zase odděleny od sebe. Ještě předtím ale byly krátké úseky kolem předělu zasypány štěrkem, aby se koleje spevnily a zamezilo se nebezpečí odlepení koleje od korku.

Po rozdělení obou dílů byl pravý přední díl postaven na bok a byl osazen všemi přestavníky výhybek. Některé otvory pro strunu byly v těžko přístupných místech, takže se musela použít různě natvarovaná struna. Každý přestavník byl samozřejmě pečlivě otestován, aby přesně přestavoval a jazyky výhybek správně doléhaly v obou polohách k oporné kolejnici.

Poté byly naprogramovány dekodéry pro výhybky a také moduly zpětných ohlasů.

Ty byly připevněny na aktuální díl kolejiště a postupně elektricky propojeny s přestavníky a kolejovými úseky.

Při takové práci se moc neuklízí a těch kousků izolace je pak na zemi pěkná spousta.

Jakmile bylo vše zapojené, položil jsem tento díl opět naležato a připojili ho provizorně na DCC centrálu a napájení přestavníků. Poté jsem vše projel lokomotivou, abych zjistili, že je vše správně zapojené.

Tímto je tento díl téměř hotový. Chybí pouze připojení návěstidel, které udělám v příštím týdnu a zaštěrkování kolejí. Budu se tedy moci pustit do elektrického zapojení levého předního dílu a postupně také do obou zadních dílů.

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář