Kolejiště H0 390×310 cm – Elektrika a návěstidla

Po dokončení elektroinstalace pravého předního panelu přišla na řadu elektrika na levém předním panelu.

Při zapojování výhybek ihned testuji, že dekodér, přestavník i výhybka pracují tak, jak mají a že povel rovně na ovladači Multimaus odpovídá i pozici výhybky do přímého směru. Pouze u angličanů tuto záležitost neřeším. Na posledních dvou fotografiích je vidět, jak bude vypadat rozebíratelné propojení mezi jednotlivými díly kolejiště. Pro napájecí část (silový rozvod 15 Vss) jsou použity konektory na bajonet. Dále je potřeba rozvést datové linky pro DCC signál do boostrů B-bus a pro zpětný ohlas LocoNet. Žádné další vodiče ani kabely mezi panely nebudou.

Po dokončení elektrického zapojení výhybek a zpětných ohlasů byly ještě vyvedeny dráty do otvorů pro návěstidla. Na ty pak byly připájeny konektory.

No a když už vše bylo takto krásně nachystané, tak jsem hned mesel vše vyzkoušet. Nejdříve bylo potřeba naprogramovat návěstidla (adresa + zobrazované návěstní znaky).

Proč návěstní znaky? Každé návěstidlo má jiné. Odjezdová návěstidla budou zobrazovat něco jiného než vjezdová a samostatnou kapitolou je pak cestové návěstidlo na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost. Zde je ukázka zobrazovaných návěstních znaků právě u cestového návěstidla:

 Až bylo vše hotovo, tak byla návěstidla zkusmo osazena, aby se vidělo, jak to bude vypadat. A je to pecka.

Návěstidla pak byla opět demontována a zkusmo byla osazena i druhá strana nádraží.

Rovnou bylo vše projeto a vyzkoušena byla i točna.

Oba přední panely jsou kromě zaštěrkování a několika málo dalších drobností v podstatě hotové. Nyní nastal čas na práce na zadních dvou panelech. Nejdříve rozměření základních desek a poté také rozměření a nařezání korků.

To je zatím vše. Další práce budou pokračovat. Základní desky jsou již osazeny, bude se lepit korek a pak přijde na řadu pokládka kolejí.

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář