Kolejiště TT 200 x 100 cm – Štěrkování kolejí

Po dokončení elektroinstalace jsem celé kolejiště opět otočili do správné polohy a udělal prvních pár testovacích jízd, zda je vše zapojené tak, jak má. Zatím jen na ovladači Multimaus. Zárověň byla otestována správná funkce výhybek.

Konečně jsem také mohl vyzkoušet pohyblivé výměnové těleso od pana Berky.

Zákazníkovi se jeho funkce líbí a tak budou osazeny na kolejišti.

Nyní jsem mohl rozřezat všechny koleje na úseky a konečně připojit celé kolejiště k počítači a začít testovat plně automatické řízení. Jak může být provoz na kolejišti bohatý ukazuje následující video. Hydra funguje jako pendlující osobnín vlak, který se může (ale nemusí) ve stanicích otáčet. Hektor s dvěma osobními vagóny funguje jako rychlík, který může (ale nemusí) nádražím projet bez zastavení. Malá lokomotiva pak funguje jako simulace posunu mezi kusými kolejemi. Celé kolejiště ještě zvládne obsluhovat ještě jeden vlak – třeba nákladní a ještě jednu nebo dvě další posunové lokomotivy.

 

Poté jsem se pustil do štěrkování kolejí. Nejdříve byla zaštěrkována všechna zhlaví.

Poté kusé koleje a širé tratě.

Jak probíhá nanášení štěrku na úsecích mimo zhlaví můžete vidět na následujícím videu:

Po nanesení štěrku je nutné vzít jemný štěteček a štěrk pěkně upravit a rozprostřít. Je to velmi titěrná práce a nelze ji nijak uspěchat, pokud má být výsledek maximálně podobný realitě. Poté se štěrk zakape směsí lepidla a vody a nechá se zaschnout. Po zaschnutí se vysavečem odstraní přebytečná zrníčka štěrku a tím se také odhalí případná nepřilepená místa.

Na závěr je nutné opět vše několikrát projet, aby se odhalila případná zrníčka štěrku přilepená ke kolejnicím.

Nyní už mně chybí pouze osadit návěstidla, přišroubovat bočnice a nohy a kolejiště bude předáno zákazníkovi.

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář